Bols

Trier par

UNO UNO

UNO

Bol 8¾''

19.00 $

UNO UNO

UNO

Bol 6¼''

17.00 $

UNO UNO

UNO

Bol 4¾''

14.75 $

BIA TEXTURÉ BIA TEXTURÉ

BIA TEXTURÉ

Assiette creuse 9½''

11.00 $

CANVAS CANVAS

CANVAS

Bol 7¾''

22.00 $

CANVAS CANVAS

CANVAS

Bol 6''

14.00 $

CANVAS CANVAS

CANVAS

Bol 4½''

9.00 $

CANVAS CANVAS

CANVAS

Bol 3½''

6.50 $

DOODLE DOODLE

DOODLE

Coupelle 3¾''

5.25 $

DIP DIP

DIP

Bols

4.50 $

SOLAR SOLAR

SOLAR

Coupelle 3¼''

5.50 $

SOLAR SOLAR

SOLAR

Bol 3½''

9.00 $

BIA TRUFFLE BIA TRUFFLE

BIA TRUFFLE

Bol 6''

11.25 $

BIA TRUFFLE BIA TRUFFLE

BIA TRUFFLE

Bol à pâtes 8¼''

17.25 $

BIA

BIA

Bol 8½''

9.25 $

BISTRO BISTRO

BISTRO

Bol à pâtes

9.75 $

OISEAU OISEAU

OISEAU

Coupelle 5''

4.75 $

PAPILLON PAPILLON

PAPILLON

Bol 3¾''

4.75 $

FLEUR FLEUR

FLEUR

Coupelle

4.75 $

FRAISE FRAISE

FRAISE

Coupelle

5.50 $

STAMPED STAMPED

STAMPED

Bol 9½''

32.00 $

STAMPED STAMPED

STAMPED

Bol 7¾''

21.50 $

STAMPED STAMPED

STAMPED

Bol 6''

14.00 $

STAMPED STAMPED

STAMPED

Bol 3½''

6.50 $

LISBON LISBON

LISBON

Bol 8½''

8.00 $

LISBON

LISBON

Bol 5¾''

5.00 $

POMME

POMME

Mini bol

5.00 $

POIRE POIRE

POIRE

Mini bol

5.00 $

BIA TEXTURE BIA TEXTURE

BIA TEXTURE

Bol 8¼''

12.00 $

BIA

BIA

Bol 3¼''

5.00 $

PINCH PINCH

PINCH

Bol 2.5''

6.00 $

AVALON AVALON

AVALON

Bol 4''

7.50 $

KIRI PETAL KIRI PETAL

KIRI PETAL

Bol 8''

23.50 $

KIRI PETAL KIRI PETAL

KIRI PETAL

Bol 6''

16.50 $

KIRI PETAL KIRI PETAL

KIRI PETAL

Bol 4½''

8.00 $

GRANITO GRANITO

GRANITO

Bol 9''

19.00 $

PORTO PORTO

PORTO

Bol 8''

23.50 $

PORTO PORTO

PORTO

Bol 6''

14.85 $

PORTO PORTO

PORTO

Bol 4¾''

8.85 $

REACTIVE REACTIVE

REACTIVE

Bol 9''

15.00 $

KIRI KIRI

KIRI

Bol 8''

23.50 $

KIRI KIRI

KIRI

Bol 6''

16.50 $

KIRI KIRI

KIRI

Bol 4½''

8.00 $

KIRI KIRI

KIRI

Coupelle 3''

3.85 $

KIRI MANDALA KIRI MANDALA

KIRI MANDALA

Bol 8''

23.50 $

KIRI MANDALA KIRI MANDALA

KIRI MANDALA

Bol 6''

16.50 $

KIRI MANDALA KIRI MANDALA

KIRI MANDALA

Bol 4½''

8.00 $

BASIC BASIC

BASIC

Ensemble de 4 bols 5½''

36.00 $

VINTAGE VINTAGE

VINTAGE

Cocotte

14.50 $

VINTAGE VINTAGE

VINTAGE

Bol pour soupe à l'oignon

8.00 $

SESAME SESAME

SESAME

Bol 8''

9.50 $

SESAME SESAME

SESAME

Bol 6¼''

8.00 $

REACTIVE

REACTIVE

Bol 5½''

9.00 $

BIA LUSTRÉ BIA LUSTRÉ

BIA LUSTRÉ

Bol 4½''

6.50 $

REACTIVE

REACTIVE

Bol 4½''

6.50 $

BIA BIA

BIA

Bol 3½''

4.00 $

PAISLEY PAISLEY

PAISLEY

Bol 8''

17.00 $

PAISLEY PAISLEY

PAISLEY

Bol 6''

11.00 $

GOURMET CLASSIQUE GOURMET CLASSIQUE

GOURMET CLASSIQUE

Bol 5¾''

4.00 $

GOURMET MODERNE GOURMET MODERNE

GOURMET MODERNE

Bol 5½''

5.00 $

PAD PAD

PAD

Bol 8''

10.00 $

PAD PAD

PAD

Bol 6''

6.00 $

Bamboo

Bamboo

Bol 9''

17.50 $